طراحي وچاپ بروشور و تراکت:

بيشتر شرکت هاي بزرگ و موسسات بوسيله چاپ بروشور و تراکت توضيحات و جزئيات محصولات جديد و همچنين خدمات خود را به سايرين معرفي مي کنند در طراحي بروشور و تراکت علاوه بر تصاوير، طريق نوشتن مطالب جزيي است و همچنين هر قدر مطالب کامل تري در بروشور استفاده شود ميل بيننده به استفاده از خدمات و محصولات بيشتر شده و مخاطب ترغيب به خريد و تماس براي دريافت اطلاعات تخصصي تر مي شود. فرمت چاپ نيز همانند کاتالوگ وسربرگ و پوستر و ساير موارد چاپ افست مي بايد CMYK باشد و بهتر است اگر نياز به استفاده رنگي دقيقا همانند رنگي خاص است از کتاب رنگ بهره گرفته شود. فاصله از اطراف نيز از هر سمت 10 ميليمتر و اگر نياز به خط تا باشد از لبه هاي خط تا فاصله گذاشته میشود. بعد از چاپ بروشور معمولا از روکش خاصي استفاده نمي کنند مگر به تناسب طراحي که ممکن است با نظر طراح استفاده شود.

 

برخی از نمونه کارها

 

 
     
     
   
 

کلمات کلیدی:-تهران طراحی-طراحی-چاپ-تبلیغات-طراحی حرفه ای