طراحي وچاپ ست اداری:

تبلور رنگ سازماني و نشان يک برند از اوراق اداري آغاز مي گردد. اوراق اداري را بر اساس دفترچه برندها طراحي مي نمايند و سازماني که دفترچه اي ندارد نيزبه عهده گرافيست گذاشته و به عنوان مبناي بصري طرحي را به تاييد مي رسانند. طرح اوراق اداري براي هميشه يکسان بوده و چند وقت يک بار اقدام به تعويض و تغيير نمي نمايند.

 طراحي اوراق اداري شامل: سربرگA4-سربرگA5- يادداشت-پاکت نامه-پاکت A4-پاکت A5- ليبل سي دي- کاور سي دي-کارت ويزيت مي گردد.

 اوراق اداري را معمولاً بر روي کاغذ تحرير و کتان چاپ مي نمايند. گرماژ کاغذها در سربرگ 80-100-120گرم و پاکت ها در 100 و 120-160گرم متغير است.

برخی از نمونه کارهای ما

 
     
     
   
 

کلمات کلیدی:-تهران طراحی-طراحی-چاپ-تبلیغات-طراحی حرفه ای