طراحي وچاپ مجلات و نشریات:

طراحي مجلات و نشريات با آخرين نرم افزارهاي متناسب با صفحه بندي در اين گروه انجام مي پذيرد که امکان تحويل نشريه را در 2 روز کاري ميسر مي نمايد. طراحي مجلات و نشريات به صورت سري بوده و مسلما نرخي متفاوت با کاتالوگ دارند.

 شناخت طراح از نوع سفارش در فرمت شکلي نشريه بسيار اثرگذار است بدين معني که چگونه و کجا از سوتيتر و عکس و شرح استفاده نمايند.

- قطع، تعداد رنگ و مشخصات متريال نشريه و مجله به پيشنهاد طراح با سفارش دهنده توافق ميگردد.

 

برخی از نمونه کارها

 

 
     
     
   
 

کلمات کلیدی:-تهران طراحی-طراحی-چاپ-تبلیغات-طراحی حرفه ای