طراحی گزارش عملکرد سالانه یک شرکت یا اداره

همواره شرکت ها ، ادارات و نهادها به دنبال این هستند که تا با ارائه یک گزارش سالانه خوب ، اقدامات صورت گرفته در طول یک سال و یا فعالیت های سال آینده را نمایش دهند .طراحی و نمایش این نوع گزارش ها باید به گونه ای باشد که مخاطبان ( چه یک فرد عادی ، چه کارمند شرکت و حتی یک مدیر کل) را به خود جذب نماید . استفاده از رنگ ها و نگاره های گرافیکی نقش مهمی در برجسته کردن اطلاعات و جذاب کردن گزارش ها دارند.

جلد برخی از نمونه کارها:

طراحی گزارش عملکرد شهرداری

طراحی و چاپ گزارش عملکرد

طراحی گزارش عملکرد اداره کل

طراحی گزارش عملکرد ادارات

کلمات کلیدی: طراحی گزارش عملکرد - طراحی و چاپ گزارش عملکرد - تدوین گزارش عملکرد - طراحی و چاپ گزارش عملکرد ادارات و نهاد ها - طراحی حرفه ای گزارش عملکرد ادارات نهادها و شرکت ها - طراحی گزارش عملکرد فرمانداری - طراحی گزارش عملکرد شهرداری-تهران طراحی-طهران طراحی

 
     
   
   
 

کلمات کلیدی:-تهران طراحی-طراحی-چاپ-تبلیغات-طراحی حرفه ای