طراحي وچاپ لوگو:

نياز اوليه هر کسب و کار و تجارت براي موفقيت، يافتن جايگاهي درخور در ذهن مخاطبان خود اعم از مشتريان و شرکاي تجاري است، چرا که صاحبان سرمايه و ارباب رجوع فعاليت هاي با ريسک بالا رادر مناسبات اقتصادي نپذيرفته و محتاطانه عمل مي کنند.

در نتيجه بطور کلي کاميابي درفعاليت هاي مالي  در گرو جلب اعتماد مخاطب و جلب اعتماد مخاطب مشروط بر معرفي صحيح توانايي هاي خود و تبليغات بجا است.

با توجه به محدوديت زمان و مشغله هاي دنياي مدرن و همچنين کثرت رغبا صاحبان کسب و کار فرصت اندکي محدود به يک جمله(شعارتجاري يا اسلوگان) و يک شکل و رنگ خاص(لوگو) براي معرفي خود به سايرين دارند. لذا طراحي لوگو و آرمي منحصر به فرد را مي توان عنصري لازم و نه کافي براي رونق کسب و کار دانست.

 

 

 

 

 

 
     
     
   
 

کلمات کلیدی:-تهران طراحی-طراحی-چاپ-تبلیغات-طراحی حرفه ای